تغییر نمرات ایران به سیستم آموزشی آلمان

فرمول زیر نحوه ی تبدیل نمرات و یا معدل را به معادل آن در دانشگاه های آلمان بیان میکند. از این فرمول نه تنها دانشجویانی که از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل شده اند، بلکه فارغ التحصیلان هر کشور دیگری به جز ایران نیز میتوانند از آن استفاده کنند:

A = 3 * [ ( x – y ) / ( x – z ) ] + 1

 • نمره معادل در سیستم آلمانی = A
 • بیشترین نمره قابل کسب = X
 • نمره و یا معدل متقاضی = Y
 • کمترین نمره که منجر به پاس کردن یک درس میشود = Z

مثال: دانشجویی در دانشگاهی در ایران در رشته ی مهندسی مکانیک در مقطع لیسانس با معدل 15 فارغ التحصیل شده است.

A = 3 * [ ( 20 – 15 ) / ( 20 – 10 ) ] + 1 = 2.5

Germany
America

تغییر نمرات ایران به سیستم آموزشی آمریکا

در این تبدیل نمیتوانیم مستقیما نمره ی معدل را تبدیل کنیم ، بلکه باید نمره ی تک تک دروس تبدیل شوند و سپس یک معدل جدید گرفته شود.

محدوده نمرات :

 • A = 16-20
 • B = 14-15.99
 • C = 12-13.99
 • D = 10-11.99

ضرایب :

 • A = 4
 • B = 3
 • C = 2
 • D = 1

پس از مشخص کردن ضریب مورد نظر طبق محدوده نمره کسب شده تان در سیستم نمره دهی ایران، ضریب را در در تعداد واحد ‏های آن درس ضرب نمایید تا نمره نهایی شما در سیستم نمره دهی آمریکا بدست آید.‏

مثال: درس زبان تخصصی در رشته معماری سه واحد دارد و دانشجویی از این درس نمره ی 15 گرفته طبق بازه ی نمرات ، 15 در محدوده ‏ی‎ B ‎قرار میگیرد و‎ B ‎ضریب 3 دارد ، پس‎:‎

 

3 واحد درسی
×
ضریب 3 از B
=
9

 

در نتیجه نمره ی این درس در تبدیل سیستم می شود 9.

محاسبه ی رسمی

تغییر نمرات ایران به سیستم آموزشی کانادا

سیستم نمرات ایران در جدول زیر با معادل مقابل آن در اکثر مراکز اموزشی کانادا تطبیق می یابد.

لیست نمرات:

نمرات ایران نمرات کانادا
19-20 A+
17-18.9 A
16-16.9 B+
15-15.9 B
13.5-14.9 C+
12-13.4 C
10-11.9 D
0-9.9 F

نمرات فوق در صورتی مورد پذیرش قرار میگیرد که مبنا نمره ده (10) باشد.

Germany
امتیازدهی