ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

 

 

 

  • طرح اراسمس:

 

 

شرایط بهره مندی از طرح اراسمس و دیگر طرح های تبادل دانشجو در دانشگاه مازندران:

- متقاضی پسر (مشمول سربازی) موظف است امور مربوط به نظام وظیفه را شخصاً پیگیری نموده و وثیقه مدنظر اداره گذرنامه را واریز نماید.

- لازم است متقاضیان پسر مشمول دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری باشند. طبق قانون نظام وظیفه دانشجوی پسر مقطع کارشناسی تا حداکثر یک ماه و دانشجویان ارشد و دکتری به ترتیب ۶ ماه و یک سال می‌توانند با پرداخت وثیقه از کشور خارج شوند.

* بنابراین دانشجوی دختر کارشناسی میتواند در این طرح شرکت کند اما دانشجوی پسر مشمول نمیتواند.

- در برخی طرح ها از جمله در طرح اراسمس هزینه رفت و برگشت با هواپیما + حقوق ماه اول یک روز بعد از رسیدن به کشور مقصد به دانشجو پرداخت میشود. بنابراین لازم است دانشجو بلیط رفت و برگشت را خود خریداری نماید تا بمجرد رسیدن به مقصد هزینه رفت و برگشت با هواپیما + حقوق ماه اول را دریافت نماید.  

متاسفانه دانشگاه و مدیریت بین الملل نمیتوانند هیچ کمکی در این مورد بنمایند.

- ممکن است مدیریت بین الملل دانشگاه نظر گروه آموزشی را در خصوص صلاحیت دانشجو بخواهد.

- ممکن است مدیریت های بین الملل دو دانشگاه مقصد و مبدا بخواهند با متقاضی مصاحبه نمایند.

- در پروسه انتخاب دانشجو معدل و رزومه علمی متقاضی مد نظر قرار میگیرد.

-  لازم است دانشجوی متقاضی شرکت در طرح تبادل نمره آزمون بسندگی زبان که توسط دفتر بین الملل برگزار میشود را دریافت نماید.

* در صورتیکه نمرات زبان بین المللی زیر را داشته باشید از این امتحان معاف خواهید بود:

 

  ملاحظات

نمره مورد قبول

نام آزمون

- هیچکدام از 4 مهارت زیر 6 نباشد.

- بیش از دو سال از گرفتن مدرک زبان نگذشته باشد.

نمره شش ونیم

*IELTS

 

79-93

*TOEFL IBT

 

 

62

*PTE Academic

 

این آزمون توسط دانشگاه مازندران برگزار میشود.

 دریافت 60 درصد نمره آزمون

*UMET

* نبایست بیش از دوسال از تاریخ امتحان گذشته باشد.

 

دانشجویان پذیرفته شده می بایست قبل از اینکه دعوت نامه دانشگاه همکار طرح اراسمس به آنها داده شود اقدامات زیر را بعمل آورند:

- مراجعه به مدیریت حقوقی دانشگاه و سپردن چک به مبلغ ده میلیارد ریال (چک کارمندی)**

- مراجعه به مدیریت حقوقی دانشگاه و سپردن سند ملکی (متعلق به بستگان درجه اول)**

** در صورت عدم سپردن چک و سند امکان شرکت متقاضی در طرح وجود ندارد. در این حالت فرد انتخاب شده حذف گردیده و نفر بعدی از طرح استفاده میکند.

- پر کردن فرم تعهد: این فرم توسط مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه مازندران به متقاضی داده میشود. فرم زیر را دانلود نموده وپس از پر نمودن به نشانی ایمیل  زیر ارسال کنید:

umzerasmus@umz.ac.ir

 

پاسخ به پرسش‌های متداول طرح اراسمس:
https://int.umz.ac.ir/uploads/students-questions-answers_en_0.pdf

 


اخبار

مشاهده همه ...