دانشگاه ذی‌قار


سال تاسیس: 2000
کشور: Iraq

شخص رابطاطلاعات تماس دانشگاه ذی‌قار


وبسایت: https://utq.edu.iq/en/

ایمیل: university_of_thi_qar@yahoo.com

تلفن: 07804530323

تفاهمنامه با دانشگاه مازندران


تاریخ عقد تفاهمنامه: 04/06/2017 12:00:00 ق.ظ

امضا کنندگان تفاهمنامه:

  • دکتر سید خلاق میرنیا،
  • دکتر ریاض جبر

دانلود فایل تفاهمنامه

دانشگاه ذی‌قار

دانشگاه ذی‌قار واقع در ناصریه عراق در سال 1992 بعنوان یکی از شعب دانشگاه بصره شروع به فعالیت کرد و در سال 2000 رسماً فعالیت خود را بطور مستقل به عنوان دانشگاه دولتی ذی‌قار آغاز نمود. این دانشگاه هم اکنون با هفت دانشکده در بسیاری از رشته های تحصیلی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به  تعلیم و آموزش دانشجویان عراقی مشغول است. از اهداف اصلی دانشگاه مازندران از انعقاد تفاهمنامه ی همکاری با دانشگاه ذی‌قار عراق ایجاد شرایط مناسب در جهت برگزاری پروژه ها، سخنرانی ها و سمینارهای مشترک بطور عموم در تمامی رشته ها و بطور خاص در رشته های دانشکده های علوم پایه و فنی مهندسی و همچنین اقدام برای تبادل دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف می باشد.   

دانشکده ها:

  • دانشکده پزشکی
  • دانشکده مهندسی
  • دانشکده علوم
  • دانشکده کشاورزی و مانداب‌ها
  • دانشکده آموزش
  • دانشکده حقوق
  • دانشکده هنرها