موسسه کنفسیوس


سال تاسیس: 2004
کشور: China

شخص رابطاطلاعات تماس موسسه کنفسیوس


وبسایت: www.gzhu.edu.cn

ایمیل: intermaster@gzhu.edu.cn

تلفن: (86)-20-39366230

تفاهمنامه با دانشگاه مازندران


تاریخ عقد تفاهمنامه: 12/11/2016 12:00:00 ق.ظ

امضا کنندگان تفاهمنامه:

دانلود فایل تفاهمنامه