دانشگاه ولگوگراد


سال تاسیس: 1974
کشور: Russia

شخص رابطاطلاعات تماس دانشگاه ولگوگراد


وبسایت: http://www.vstu.ru/en

ایمیل: rector@vstu.ru

تلفن: +7844-223-0076

تفاهمنامه با دانشگاه مازندران


تاریخ عقد تفاهمنامه: 20/05/2017 12:00:00 ق.ظ

امضا کنندگان تفاهمنامه:

  • پروفسور دکتر خلاق میرنیا، رئیس دانشگاه مازندران
  •  Vladimir IlyichLysak، رئیس دانشگاه ولگوگراد روسیه

دانلود فایل تفاهمنامه

دانشگاه ولگوگراد یکی از مهمترین مرکز علمی و آموزشی در روسیه بشمار می که در میان بهترین موسسات در مقدار متخصص از منطقه ولگوگراد، جنوب روسیه و برخی از کشورهای خارجی است. این دانشگاه که زیر مجموعه روسیه بشمار می رود توسط موسسه فدرالی آموزش و پرورش پشتیبانی مالی می شود.

دانشگاه دولتی ولگوگراد در سال 1930 گشایش یافت و امروز کلیه خدمات آموزش عالی از پیش دانشگاهی تا تکمیلی را در سطوح مختلف ارائه می دهد. این دانشگاه روش های آکادمیک سنتی را با فن آوری های پیشرفته و امروزی ادغام کرده و به این ترتیب در ردیف موسساتی در آموزش عالی اروپا قرار گرفته که از رشد فزاینده برخوردار است. امروزه روابط گسترده ای بین این دانشگاه و مراکز آموزش عالی دیگر کشورها برقرار می باشد و هیئت های برجسته ای از جمهوری اسلامی ایران، آلمان ، کانادا ، آمریکا، ترکیه و دیگر کشورها از این دانشگاه بازدید کرده اند.

ریاست دانشگاه ولگوگراد هم اکنون بر عهده آقای Vladimir IlyichLysakمی باشد.