ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد – یونسکو یک سازمان تخصصی زیر مجموعه سازمان ملل متحد است که با هدف کمک به ایجاد صلح، ریشه کن کردن فقر، توسعه پایدار و گفتگوی بین فرهنگی از طریق آموزش، علم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات به وجود آمده‌ است. یونسکو ۱۹۳ کشور عضو رسمی و ۱۱ عضو وابسته دارد؛ اکثر دفاتر آن در پاریس مستقر است و علاوه بر آن، دفاتر ملی و منطقه ای آن نیز در سراسر جهان وجود دارد. یونسکو به دنبال ایجاد فرهنگ صلح و دانش فراگیر از طریق اطلاعات و ارتباطات است. برای این منظور، اهداف خود را از طریق پنج حوزه اصلی دنبال می‌کند: آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات. یونسکو از پروژه‌های مرتبط با دانش، آموزش فنی، پیشرفت علم، ترویج رسانه‌های مستقل، حفظ تاریخ منطقه ای و ترویج تنوع فرهنگی حمایت می‌کند.

دفتر منطقه ای یونسکو در تهران

دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، کار خود را به عنوان دفتر ملی از سال ۱۳۷۵ آغاز کرد. سپس در سال ۱۳۸۲ دامنه فعالیت‌هایش را گسترش داد و به دفتر خوشه‌ای یونسکو در تهران ارتقا یافت. حوزه جغرافیایی فعالیت این دفتر شامل چهار کشور ایران، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان است.

این دفتر در امور برنامه ریزی مشترک در حوزه‌های کاری بین رشته‌ای یونسکو و کمیسیون ملی یونسکو در ایران در مورد تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها و کارهای یونسکو فعالیت می کند.

کار اصلی این دفتر حمایت و کمک به ترویج صلح و گفت و گوی فرهنگ‌ها در کشورهای عضو با همکاری بخش‌های برنامه‌ای یعنی آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات است. در قلمرو زیر منطقه‌ای متشکل از چهار کشور فوق، دو دفتر ملی یونسکو در کابل و اسلام آباد با امکانات و بودجه مستقل و کارشناسان بین‌المللی در حوزه‌های آموزش و فرهنگ فعالیت می کنند. دفتر خوشه‌ای تهران با توجه به نیازهای دفاتر مذکور آنها را از نظر مالی و کارشناسی حمایت می کند.

وبسایت کمیسیون ملی یونسکو - ایران

https://fa.irunesco.org/

کرسی یونسکو

کرسی های یونسکو ارگانهای ملی یا منطقه ای هستند که فعالیتهای آنها پیرامون یک موضوع خاص علمی متمرکز شده است. کرسی یونسکو می تواند به عنوان یک واحد جدید آموزشی یا پژوهشی در یک دانشگاه یا یک نهاد تحقیقاتی در حوزه آموزش عالی، تشکیل شود. همچنین کرسی یونسکو می تواند در یک گروه آموزشی دانشگاهی از طریق تقویت برنامه های آموزشی و پژوهشی موجود در یک حوزه خاص تشکیل شود.

نهاد آموزش عالی میزبان کرسی یونسکو باید ویژگی های زیر را دارا باشد:

  • انجام فعالیت آموزشی یا پژوهشی در یکی از حوزه های علمی مطابق با زمینه های پنجگانه تخصصی فعالیت یونسکو: آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات؛
  • وجود یک سرپرست و مدیر علمی برجسته در آن حوزه تخصصی؛
  • انجام فعالیتهای شاخص علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه فعالیت کرسی پیشنهادی طی چندین سال متوالی؛
  • دارا بودن تعدادی پژوهشگر و اعضای هیئت علمی متخصص و نیز تعدادی دانشجو و محقق که تحقیقاتی در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی بر اساس زمینه فعالیت کرسی پیشنهادی انجام دهند؛
  • شاخص بودن دانشگاه یا نهاد متقاضی در حوزه ذیربط در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی؛
  • وجود انتشارات شاخص علمی- پژوهشی از جمله کتب ، گزارش برنامه های علمی و پژوهشی و سالنامه های آماری.

کرسی یونسکو در ایران

در طول فعالیت هفتاد ساله کمیسیون ملی یونسکو در ایران حدود 16 کرسی یونسکو در نهاد های آموزش عالی مختلف ایرانی تشکیل شده است که در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی و محیط زیستی مشغول به فعالیت هستند.

کرسی یونسکو دانشگاه مازندران

در پی مذاکرات صورت گرفته بین دانشگاه مازندران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران، این سازمان قصد دارد با توجه به پتانسیل دانشگاه مازندران در شمال کشور، از این دانشگاه در راستای ایجاد کرسی یونسکو در دانشگاه حمایت کند. افتتاح کرسی یونسکو در دانشگاه مازندران میتواند سبب افزایش مراودات علمی جهانی و تبدیل شدن آن به یک مرکز علمی در منطقه شود.

کشورهای حوزه دریای کاسپین (مازندران)، آسیای میانه و قفقاز دارای میراث تاریخی، فرهنگی و هنری مشترک چند هزار ساله ای هستند که انجام پژوهش و تبادل اطلاعات در این زمینه می تواند نقشی کلیدی در بهبود هر چه بیشتر روابط این کشورها در راستای رسیدن به توسعه پایدار داشته باشد.

حوزه فعالیت کرسی یونسکو در دانشگاه مازندران در زمینه "میراث فرهنگی و هنری مشترک میان ایران، آسیای میانه و منطقه قفقاز" خواهد بود؛ در همین راستا پس از مکاتبات صورت گرفته با دانشگاه های حوزه دریای کاسپین (مازندران)، آسیای میانه و قفقاز، دانشگاه ایالتی آستراخان روسیه، دانشگاه دولتی تفلیس گرجستان، دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان و دانشگاه اسلاویک روسی قرقیزستان و ... دانشگاه های همکار دانشگاه مازندران در کرسی یونسکو دانشگاه مازندران خواهند بود.


اخبار

مشاهده همه ...