ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کلاس تابستانه آموزش زبان چینی

کلاس تابستانه آموزش زبان چینی

نی هائو! 你好!به دوره تابستانه زبان چینی خوش آمدید! انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران مفتخر است که نیمسالی دیگر در خدمت علاقمندان به یادگیری زبان چینی باشد. در ادامه مشخصات این دوره را مطالعه خواهید نمود.

اطلاعات بیشتر

HSK4 - چهارمین سطح آموزش زبان چینی

HSK4 - چهارمین سطح آموزش زبان چینی

نی هائو! 你好!به دوره HSK4 (چهارمین سطح از آموزش زبان چینی استاندارد) خوش آمدید! انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران مفتخر است که نیمسالی دیگر در خدمت علاقمندان به یادگیری زبان چینی باشد. در ادامه مشخصات این دوره را مطالعه خواهید نمود.

اطلاعات بیشتر

HSK3 - سومین سطح آموزش زبان چینی

HSK3 - سومین سطح آموزش زبان چینی

نی هائو! 你好!به دوره HSK3 (سومین سطح از آموزش زبان چینی استاندارد) خوش آمدید! انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران مفتخر است که نیمسالی دیگر در خدمت علاقمندان به یادگیری زبان چینی باشد. در ادامه مشخصات این دوره را مطالعه خواهید نمود.

اطلاعات بیشتر

HSK2 - دومین سطح آموزش زبان چینی

HSK2 - دومین سطح آموزش زبان چینی

نی هائو! 你好!به دوره HSK2(دومین سطح از آموزش زبان چینی استاندارد) خوش آمدید! انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران مفتخر است که نیمسالی دیگر در خدمت علاقمندان به یادگیری زبان چینی باشد. در ادامه مشخصات این دوره را مطالعه خواهید نمود.

اطلاعات بیشتر

HSK1 - اولین سطح آموزش زبان چینی

HSK1 - اولین سطح آموزش زبان چینی

نی هائو! 你好!به دوره HSK 1 (اولین سطح از آموزش زبان چینی استاندارد) خوش آمدید! انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران مفتخر است که نیمسالی دیگر در خدمت علاقمندان به یادگیری زبان چینی باشد. در ادامه مشخصات این دوره را مطالعه خواهید نمود.

اطلاعات بیشتر


اخبار

مشاهده همه ...