ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

مراسم گشایش انستیتو کنفوسیوس
دیدار سفیر چین و رئیس دانشگاه مازندران
سفیر چین در حال تدریس زبان چینی به زبان آموزان انستیتو کنفوسیوس
اهدای هدیه به دانشگاه مازندران توسط سفیر چین
دانشجویان انستیتو کنفوسیوس و سفیر چین
دانشجویان انستیتو کنفوسیوس و سفیر چین، دکتر چانگ هوا
دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه مازندران
دکتر محمود عزیزی، مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی و دکتر گودرزی، معاون دفتر همکاری های علمی و بین المللی
راهنمایی سفیر چین در ایران توسط مسئولین دانشگاه مازندران
دیدار مسئولین دانشگاه مازندران و سفیر چین در ایران
دیدار مسئولین دانشگاه مازندران و سفیر چین در ایران
دیدار رئیس دانشگاه مازندران و سفیر چین در ایران
مسئولین دانشگاه مازندران و سفیر چین در سازمان مرکزی دانشگاه
رئیس دانشگاه مازندان، دکتر کوروش نوذری، و سفیر چین در ایران، دکتر چانگ هوا
سفیر چین و مسئولین دانشگاه مازندران و انستیتو کنفوسیوس
دیدار سفیر چین، آقای چانگ هوا از دانشگاه مازندران و انستیتو کنفوسیوس
اتاق مدیریت انستیتو کنفوسیوس
کتابخانه انستیتو کنفوسیوس
مسئولین انستیتو کنفوسیوس، دکتر عزیزی، دکتر شو و دکتر ژانگ
آقای ژانگ در حال تدریس زبان چینی به دانشجویان انستیتو
ساختمان انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران
انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران،
فضای سبز انستیتو کنفوسیوس
دانشجویان و مسئولین انستیتو کنفوسیوس
دانشجویان انستیتو کنفوسیوس و استاد انستیتو، آقای ژانگ 2
دانشجویان انستیتو کنفوسیوس و استاد انستیتو، آقای ژانگ
دانشجویان و مسئولین انستیتو کنفوسیوس، به همراه سفیر چین، آقای چانگ هوا

اخبار

مشاهده همه ...