ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK1

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK1

تصویب شده ی مرکز هانبان(مرکز آموزش زبان چینی)، دوره استاندارد HSKبا تلاش مشترک مطبوعات دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و آزمون بین المللی چینی ساخته شده است (CTI). با برگه های امتحانی آزمون HSKبه عنوان منبع اصلی آن، مشخصه دوره استاندارد HSKسبکی طنز و شیرین ، مباحث آشنا و طراحی علمی دوره می باشد.

اطلاعات بیشتر

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK2

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK2

تصویب شده ی مرکز هانبان(مرکز آموزش زبان چینی)، دوره استاندارد HSKبا تلاش مشترک مطبوعات دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و آزمون بین المللی چینی ساخته شده است (CTI). با برگه های امتحانی آزمون HSKبه عنوان منبع اصلی آن، مشخصه دوره استاندارد HSKسبکی طنز و شیرین ، مباحث آشنا و طراحی علمی دوره می باشد.

اطلاعات بیشتر

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK3

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK3

تصویب شده ی مرکز هانبان(مرکز آموزش زبان چینی)، دوره استاندارد HSKبا تلاش مشترک مطبوعات دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و آزمون بین المللی چینی ساخته شده است (CTI). با برگه های امتحانی آزمون HSKبه عنوان منبع اصلی آن، مشخصه دوره استاندارد HSKسبکی طنز و شیرین ، مباحث آشنا و طراحی علمی دوره می باشد.

اطلاعات بیشتر

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK4

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK4

مطالب آموزشی سطح HSK4 از دو کتاب درسی، دو کتاب کار و صدا های مربوط به هر کتاب تشکیل می شوند. در هر یک از کتاب های این دوره، 10 درس وجود دارد که مدرس دوره در طول نیمسال آنها را با زبان آموزان کار خواهند کرد. پس از اتمام این کتاب ، دانش آموزان قادر خواهند بود درمورد طیف وسیعی از موضوعات به زبان چینی مکالمه کرده و به طور روان با گویشوران بومی چینی ارتباط برقرار کنند. این کتاب با عکس هایی متناسب با سبک آزمون نشان داده شده است و به صورت کامل چاپ شده است. علاوه بر این می توانید فایل های صوتی زیپ شده را نیز در این قسمت دانلود کنید.

اطلاعات بیشتر


اخبار

مشاهده همه ...