تفاهمنامه مرکز آزفا میان دو دانشگاه مازندران و فردوسی مشهد

از افتخارات گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی، پیشینه‏ی 60 ساله آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است که از زمان بزرگانی چون مرحوم علی اکبر فیاض و غلامحسین یوسفی و احمد علی رجایی بخارایی آغاز و تا به امروز ادامه دارد و شش نفر از اعضا این گروه بیش از 2 سال سابقه‏ ی  تدریس در خارج کشور را دارند

همه این پیشینه و توانمندی و دوراندیشی مدیران دانشگاه باعث شد که در مهرماه سال 1392 پس از بازدیدهای متعدد از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجوز رسمی وزارتی برای تأسیس این مرکز صادر شود و این مرکز در جایگاه سومین مرکز کشور پس از دانشگاه بین‏المللی امام خمینی قزوین و مرکز دهخدا دانشگاه تهران قرار گیرد و پس از دانشگاه قزوین تنها دانشگاهی باشد که مجوز برگزاری دوره پیش دانشگاهی را در کشور داشته باشد.

تفاهمنامه منعقد گردیده میان دانشگاه مارندران و دانشگاه فردوسی مشهد منحصرا با مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان (مرکز آزفا) می باشد که طی این تفاهمنامه دو دانشگاه مذکور پیمان همکاری در جهت ایجاد توسعه و پیشرفت فرهنگ و زبان فارسی در سطوح بین المللی متعهد شده اند.

برای نمایش فایل PDF تفاهمنامه میان دانشگاه مازندران و مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد کلیک کنید