برنامه همکاری بین‌المللی برای توسعه آموزش (آیسد)

  International Cooperation for Educational Development (ICED)

  مرکز همکاری‌های علمی  بین‌المللی وزارت از همکاری‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها با محققین و متخصصین خارج از کشور در قالب طرح "همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش- آیسد" حمایت مالی می‌نماید. در قالب این طرح دانشکده‌ها می‌توانند از استادان و پژوهشگران برجسته خارجی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور با هدف تدریس در دانشکده به مدت حداقل یک هفته (12 ساعت) دعوت به عمل آورند. خلاصه اطلاعات دوره می‌بایست در حد 500 کلمه به همراه سوابق مدرس مدعو ارسال شود.

  حمایت مالی: بلیط رفت و برگشت استاد

  روش اجرا:

  - اخذ موافقت‌نامه دانشگاه/استاد همکار خارجی با اجرای طرح

  - بررسی و تصویب طرح در شورای آموزشی دانشکده

  - ارائه طرح در قالب فرم پیوست به همراه مدارک و ضمائم لازم (مصوبه گروه آموزشی دانشکده، موافقت نامه همکار خارجی، C.V. استاد و برنامه تدریس و غیره) به معاونت آموزشی

  - ارسال رونوشت به دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه

  - بررسی اولیه معاونت آموزشی و بررسی نهائی در کمیته‌ اموربین‌الملل دانشگاه متشکل از معاون آموزشی، معاون پژوهشی، معاون اداری و مالی، مدیر کل دفتر ریاست دانشگاه و مدیر همکاریهای علمی بین‌المللی دانشگاه

  - ارسال طرح به همراه موافقت معاونت آموزشی دانشگاه، رزومه استاد و برنامه تدریس به مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت (توسط دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه)

  شایان ذکر است که جهت زمانبندی ارائه دوره‌، لازم است دانشکده این نکته را مدنظر داشته باشد که زمان ارسال طرح به مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت حداقل یک ماه قبل از ورود استاد خارجی یا ایرانی مقیم خارج از کشور می‌باشد. لذا لازم است جهت برنامه‌ریزی و زمانبندی دوره، طول زمان لازم جهت بررسی در دانشکده و ارسال به معاونت آموزشی لحاظ گردد.

 

برای اطلاعات بیشتر این فایل را دانلود کنید.