دانشگاه گوانگجو، دانشگاه دولتی مهم و بزرگی در شهر گوانگجو واقع در استان گوانگدونگ چین با سابقه ای بیش از 70 سال است. این دانشگاه که هم اکنون بیش از 30 هزار دانشجو در مقطع کارشناسی دارد، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز دانشجو می پذیرد. دانشگاه گوانگجو دارای 27 دانشکده بوده و 81 رشته در مقطع کارشناسی، 190 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 22 رشته در مقطع دکتری ارائه می دهد. دارا بودن حدود 1400 عضو فعال هیئت علمی و 2400 پرسنل تحقیق و آموزش این دانشگاه را حائز اهمیت زیادی کرده است.

همچنین تاسیس انستیتو کنفوسیوس جهت آموزش زبان چینی و  تبادل استاد و دانشجو از جمله اقداماتی است که روابط فی مابین را قوت بخشیده است.

دانشکده های دانشگاه گوانگجو
* دانشکده معماری و شهرسازی
دانشکده بازرگانی
دانشکده مدیریت عمومی
دانشکده مهندسی محیط زیست
دانشکده علوم انسانی
دانشکده مطالعات خارجی
دانشکده هنرهای زیبا و طراحی هنری
دانشکده علوم ریاضی و اطلاعات
دانشکده علوم جغرافیایی
دانشکده علوم کامپیوتر و نرم افزارهای آموزشی
دانشکده موسیقی و رقص
دانشکده حقوق
دانشکده علوم پایه
دانشکده تحصیلات ابتدایی
کالج بین المللی CIBT
دانشکده تحصیلات عالی
دانشکده مهندسی عمران
دانشکده اقتصاد و آمار
دانشکده علوم تربیتی
دانشکده گردشگری
دانشکده روزنامه نگاری و ارتباطات
دانشکده تربیت بدنی
دانشکده شیمی و مهندسی شیمی
دانشکده فیزیک و مهندسی الکترونیک
دانشکده مهندسی الکترومکانیک
دانشکده علوم زیستی
دانشکده علوم سیاسی و حقوق مدنی
دانشکده تحصیلات بین الملل
دانشکده صنایع مدرن
کالج وسلین (Wesleyan)
دانشکده تربیت معلم