از این پس فارغ‌التحصیلان مقاطع مختلف دانشگاه مازندران  و دانشگاههای منتخب استان می‌توانند مدارک خود را جهت ترجمه به انگلیسی به دفتر همکاری‌های علمی‌ و بین‌المللی دانشگاه تحویل دهند.

در راستای‌ ارتقاي ارايه خدمات به مراجعین به دفتر همکاری‌های علمی‌ و بین‌المللی دانشگاه، این دفتر با مشورت و بهره گیری از تجربیات برخی‌ از دانشگاه‌های تراز اول کشور اقدام به ترجمه انگلیسی مدارک دانشگاهی از قبیل دانشنامه، ریز نمرات، معرفی‌ نامه، لاک و مهر مدارک برای دانشجویان/ فارغ‌التحصیلان... مشتاق تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور را نموده است.

لازم به ذکر است که مدارک دانشجویانی که تسویه کامل با دانشگاه نموده باشند ترجمه رسمی یا OFFICIAL می‌شود و مدارک متقاضیانی که تسویه حساب کامل نکرده‌اند با نشان UNOFFICIAL(غیررسمی) ترجمه شده و در اختیار آنها قرار می‌گیرد. همچنین‌ شایان ذکر است که اغلب فارغ‌التحصیلان دانشگاه مازندران که قصد ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه‌های خارجی را دارند مجبورند هزینه زیادی را جهت ترجمه مدارک متقبل شوند در حالی که مدارک ترجمه شده ممهور و ارسالی توسط دفتر همکاری‌های علمی‌ و بین‌المللی دانشگاه از همان اعتبار برخوردار است. آن‌دسته از مدارکی که بصورت غیررسمی ترجمه می‌شود عموما برای انجام امور ابتدایی اخذ پذیرش مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعضا دانشگاه‌های بذیرش دهنده به آن اکتفا می نمایند.

در مواردی که نیاز به صدور گواهی و یا معرفی نامه ای (عمدتا برای دانشجویان ارشد و دکتری) باشد با استاد و یا گروه مربوطه مکاتبات لازم صورت میگیرد.

جهت اطلاع از قیمت های خدمات ترجمه کلیک کنید.

جهت رویت نمونه مدرک ترجمه شده کلیک کنید.