نام سخنران تخصص ملیت نام دانشگاه  عنوان سخنرانی  زبان سخنرانی محل سخنرانی زمان/ ساعت سخنرانی مخاطبین این سخنرانی
      ۱. Professor Joseph Strappa Architecture Italian Univeristy of Rome Oriental Architecture English Conference Hall of the  Faculty of Arts and Architecutre To be announced soon Faculty  members/BA and MA students
۲.                  
۳.                   
۴.                   
۵.                   
۶.                   

 

ایرانیان علاقمند به ارایه سخنرانی به صورت حضوری و یا مبتنی بر وب کلیک نمایند.