اخبار

مشاهده همه ...

رویداد ها

انستیتو کنفسیوس

مرکز آزفا

دانشجویان غیر ایرانی

وبلاگ

مشاهده همه ...

درباره دفتر همکاری های علمی و بین المللی

دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مازندران از اواسط سال 1380 رسماً کار خود را در حوزه ریاست دانشگاه آغاز نمود. فعالیت این دفتر در راستای وظایف تعریف شده توسط وزارت علوم، تحقیات و فناوری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت میگیرد تا بواسطه آن بتوان زمینه های لازم جهت توسعه روابط بین دانشگاه های داخل و خارج را فراهم نمود.

بیشتر بخوانید

0
0
0
0
0

خدمات ما