گزارش سفر اقای دکتر محمود شارع پور به دانشگاه اوپوله لهستان
گزارش سفر اقای دکتر محمود شارع پور به دانشگاه اوپوله لهستان
 ١٥:٣٩ - 1398/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش سفر آقای دکتر عبداله عمرانی عضو هیات علمی گروه شیمی فیزیک دانشگاه مازندران به دانشگاه اپوله کشور لهستان
گزارش سفر آقای دکتر عبداله عمرانی عضو هیات علمی گروه شیمی فیزیک دانشگاه مازندران به دانشگاه اپوله کشور لهستان
 ١٠:٤٠ - 1398/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢١ - 1398/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مصاحبه با اقای برایان، مدیر چینی موسسه اموزش زبان چینی کنفوسیوس
مصاحبه با اقای برایان، مدیر چینی موسسه اموزش زبان چینی کنفوسیوس
 ١٠:٥٦ - 1398/03/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
شب فرهنگی ایران در دانشگاه اوپوله لهستان
گزارش دانشجویان دانشگاه مازندران از شب فرهنگی در دانشگاه اوپوله لهستان
 ٠٩:١٦ - 1398/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش دانشجویان اعزامی به دانشگاه اوپوله لهستان
گرازش دانشجویان اعزامی به دانشگاه اوپوله
 ١٩:٤٧ - 1398/02/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٠:٥١ - 1398/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>