ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

www.comstech.org


 

كميته دائمي همكاري علمي و فناوري سازمان كنفرانس اسلامي (Comstech)

Organization of Islamic Conference Standing Committee on Scientific and Technology Cooperation

اين كميته در سومين اجلاس سران كنفرانس اسلامي تأسيس گرديد (۱۹۸۱) و مقر آن در اسلام‌آباد مي‌باشد.

تسهيلات و فعاليت‌هاي كامستك

- برگزاري كارگاههاي آموزشي- كمك مالي به برگزاري كارگاهها در كشورهاي عضو

ارائه جوائز مختلف به دانشمندان كشورهاي عضو از جمله پروفسور فيروزآبادي از دانشگاه شيراز سال گذشته برنده جايزه شيمي كامستك شد.

ارائه Grant (كمك مالي) براي اجراي پروژه‌هاي علمي و تأسيس شبكه‌هاي مختلف علمي در كشورهاي عضو. در حال حاضر شش شبكه با همت كامستك تأسيس شده است.

- كمك به جشنواره خوارزمي در قالب جوائز نقدي و صدور گواهينامه براي برگزيدگان

مرجع ملي كامستك سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران مي‌باشد.

www.comstech.org

كميته دائمي همكاري علمي و فناوري سازمان كنفرانس اسلامي (Comstech)

Organization of Islamic Conference Standing Committee on Scientific and Technology Cooperation

اين كميته در سومين اجلاس سران كنفرانس اسلامي تأسيس گرديد (۱۹۸۱) و مقر آن در اسلام‌آباد مي‌باشد.

تسهيلات و فعاليت‌هاي كامستك

- برگزاري كارگاههاي آموزشي- كمك مالي به برگزاري كارگاهها در كشورهاي عضو

ارائه جوائز مختلف به دانشمندان كشورهاي عضو از جمله پروفسور فيروزآبادي از دانشگاه شيراز سال گذشته برنده جايزه شيمي كامستك شد.

ارائه Grant (كمك مالي) براي اجراي پروژه‌هاي علمي و تأسيس شبكه‌هاي مختلف علمي در كشورهاي عضو. در حال حاضر شش شبكه با همت كامستك تأسيس شده است.

- كمك به جشنواره خوارزمي در قالب جوائز نقدي و صدور گواهينامه براي برگزيدگان

مرجع ملي كامستك سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران مي‌باشد.

 


اخبار

مشاهده همه ...