ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

دوره HSK3 (سومین سطح آموزش زبان چینی)

دوره HSK3 (سومین سطح آموزش زبان چینی)

نی هائو! 你好!به دوره HSK3 (سومین سطح از آموزش زبان چینی استاندارد) خوش آمدید! انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران مفتخر است که نیمسالی دیگر در خدمت علاقمندان به یادگیری زبان چینی باشد. در ادامه مشخصات این دوره را مطالعه خواهید نمود.

اطلاعات بیشتر

دوره HSK2 (دومین سطح آموزش زبان چینی)

دوره HSK2 (دومین سطح آموزش زبان چینی)

نی هائو! 你好!به دوره HSK2(دومین سطح از آموزش زبان چینی استاندارد) خوش آمدید! انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران مفتخر است که نیمسالی دیگر در خدمت علاقمندان به یادگیری زبان چینی باشد. در ادامه مشخصات این دوره را مطالعه خواهید نمود.

اطلاعات بیشتر

دوره HSK1 (اولین سطح آموزش زبان چینی)

دوره HSK1 (اولین سطح آموزش زبان چینی)

نی هائو! 你好!به دوره HSK 1 (اولین سطح از آموزش زبان چینی استاندارد) خوش آمدید! انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران مفتخر است که نیمسالی دیگر در خدمت علاقمندان به یادگیری زبان چینی باشد. در ادامه مشخصات این دوره را مطالعه خواهید نمود.

اطلاعات بیشتر