لوگوی دانشگاه مازندران

کافیست به اطرافتان نگاهی بندازید، بدون کمترین تلاش می توانید ده ها نشان متفاوت را مشاهده کنید. کسی نمی تواند اهمیت این نشان ها را انکار کند، به این خاطر که نشان ها هویت جایی را که به آن متعلق اند، به روشنی بیان می کنند. دانشگاهها نیز، از دیرباز و در سراسر دنیا، بخش زیادی از هویت خود را از طریق لوگوهای خود نشان میدهند.. این لوگوها در دنیای رقابتی امروز راهی ست برای شناخته شدن و متمایز شدن از دیگران . این  نشان ها بالقوه میتواند ترسیم کننده ایده ها، خط مشی، موقعیت و اهمیت دارنده آن باشد. بر این اساس، دانشگاه مازندران نیز، به عنوان یکی از بزرگترین مراکز دانشگاهی کشور ، نشان رسمی خود را همزمان با تاسیس این دانشگاه در سال 1358 رونمایی کرد تا نماینده هویت دانشگاه در مجامع علمی باشد.

این نشان در بردارنده این ویژگی هاست:

الف. پر واضح است که کتاب، جزو جدایی ناپذیر دانش و آگاهی است: دانشگاه مازندران سعی کرده است چارچوب نشان خود را کتابی قرار دهد که باز است و این خود بیانگر پویایی علمی شایسته دانشگاه مازندران است. 

ب. در این نشان از باورهای فرهنگی و ادبی گذشتگان مان نیز بهره برده ایم. در ادبیات فارسی، دانش و آگاهی به درخت تشبیه شده است: درخت تو گر بار دانش بگیرد  به زیر آوری چرخ نیلوفری را با قرار دادن نمایه ی درخت در مرکز نشان، هویت مکانی دانشگاه هم معرفی میگردد. با توجه باینکه دانشگاه مازندران در شمال ایران و در منطقه ای سرسبز و پوشیده از جنگل بنا شده است درخت میتواند نماد سرسبزی ، مانایی و خردمندی باشد.

ج.  موج های پایین نشان نیز بیانگر دریای مازندران است که استان مازندران و شهر بابلسر را در آغوش گرفته است.

د. ما در این نشان نام دانشگاه مازندران را به فارسی گنجانده ایم و از خط نستعلیق فارسی بهره برده ایم. این خط حاصل سالها هنرمندی خطاطان ایران زمین است و به اذعان عموم، زیبندگی این خط چشم نواز و گیراست.

امتیازدهی

اخبار

مشاهده همه ...