دانشگاه بوراس

دانشگاه بوراس دارای شش دانشکده می باشد که در آن مدیریت آموزش و پرورش در مطالعات نساجی ،مطالعات اطلاعات، مدیریت و انفورماتیک ، مد، کتابخانه ،علوم آموزش وپرورش ،مهندسی و علوم بهداشت را به عهده دارد.

این دانشگاه در مرکز شهر واقع شده است و 15000 دانشجو دارد که در حدود 6400 دانشجویان آن به صورت تمام وقت تحصیل می کنند. در این دانشگاه 650 کارمند مشغول به کارند.

همچنین دانشگاه بوراس دارای رشته های آموزش ،مهندسی ،پرستاری ،بیوتکنولژی صنعتی ،بازاریابی منابع و اقتصاد است.

در این دانشگاه دوره های زبان بصورت مداوم و سالی 2 بار برگذار می گردد.

ریاست این دانشگاه بر عهده ی Prof. Björn Brorström می باشد.

             

برای کسب اطلاعات بیشتر و ورود به سایت اصلی دانشگاه بوراس کلیک کنید.
 

شخص رابط در این دانشگاه جهت پیگیری مفاد تفاهمنامه منعقده میان دو دانشگاه:

دکتر محمد طاهر زاده، پروفسور فن آوری زیست‌فرایند در دانشگاه بوراس

             

آدرس ایمیل: mohammad.taherzadeh@hb.se
 شماره تلفن: 1032 717 70 46+

 

برای مشاهده فایل PDF تفاهمنامه میان دو دانشگاه مازندران و بوراس کلیک کنید.

برای مشاهده فایل PDF تفاهمنامه دکتری مشترک میان دو دانشگاه مازندران و بوراس کلیک کنید.