دانشگاه امام موسی کاظم

 
 
     دانشگاه امام کاظم (ص) در تاریخ 23/11/2004 تاسیس شد که هم امنون به یک بنای علمی و مذهبی  در استان است.
 
این دانشگاه قصد دارد تا به یک مرکز عالی در زمینه آموزش و پرورش در سطح دانشگاه های عراق  به منظور کمک به توسعه کلی جامعه تبدیل شود.
 
اهداف کالج
 
1. آماده در امر تحقیق علمی و تدریس برای پیشرفت دانش بر اساس آموزه های اسلام .
 
2. آموزش علوم اسلامی و انسانی و علوم معاصر بر اساس میراث اهل بیت (ع).
 
3. کمک به گسترش علم شناختی انسان و توسعه تحقیقات علمی و توسعه کمیت و کیفیت تحولات علمی، فرهنگی و آموزشی و تاکید بر آگاهی فرهنگی وعلمی.
 
4 - استفاده از فن آوری های مدرن برای تدریس و یادگیری.
 
5.  حفط قطب بودن دانشگاه و شایستگی علمی آن.
 
  • آدرس ایمیل:
  • شماره تلفن: 

برای نمایش فایل PDF  تفاهمنامه میان دو دانشگاه مازندران و امام موسی کاظم کلیک کنید