دانشگاه کربلا

دانشگاه کربلا که در سال 2002 میلادی تاسیس شده است، در 6 کیلومتری کربلا و در مسیر راه حله قرار دارد. هم اینک 23 هزار دانشجو و 1200 استاد در این دانشگاه وجود دارد و دانشجویان این دانشگاه در 16 دانشکده تا مقطع دکتری تحصیل می کنند، که بیشترین سطح علمی این دانشگاه در مقطع کارشناسی است.
در حال حاضر در این دانشگاه 16 دانشکده فعالیت می کنند. کتابخانه ی مرکزی دانشگاه کربلا با 25 هزار کتاب فعال است و به دانشجویان این دانشگاه خدمات ارائه می کند. 

16 دانشکده این دانشگاه عبارت اند از:

دانشکده پزشکی
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده علوم پزشکی کاربردی
دانشکده پرستاری
دانشکده علوم اسلامی
دانشکده علوم تربیتی
دانشکده داروسازی
دانشکده فنی
دانشکده پرستاری
دانشکده تربیت بدنی
دانشکده کشاورزی
دانشکده علوم تربیتی برای علوم انسانی
دانشکده علوم تربیتی برای علوم خالص
دانشکده علوم
دانشکده دامپزشکی
 
ریاست این دانشگاه برعهده دکتر Prof. Dr. Munir Hamid Saadi می باشد
برای کسب اطلاعات بیشتر و ورود به سایت اصلی دانشگاه کربلا کلیک کنید.
 
ریاست این دانشگاه  برعهده ی دکتر Munir Hamid Saadi می باشد.
شخص رابط در این دانشگاه جهت پبگیری مفاد تفاهمنامه منعقده میان دو دانشگاه دکتر Munir Hamid Saadi می باشد.