با استعانت از الطاف خداوند متعال و در راستای توسعه همکاری های مشترک میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران که من بعد سازمان نامیده میشود و دانشگاه مازندران که من بعد دانشگاه نامیده میشود , و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و حرفه ای تفاهم نامه های بین المللی دانشگاه مازندران تفاهم نامه ی دو جانبه ای بین دانشگاه مازندران به نمایندگی رییس دانشگاه آقای دکتر سید خلاق میرنیا  و سازمان به نمایندگی مهران فرصت منعقد میگردد.

 

تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه مازندران و سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران