فراخوان جايزه بين المللي يونسكو-گينه استوايي


بنا بر اعلام كميسيون ملي يونسكو ايران، سازمان يونسكو طي ارسال نامه‌اي به كشورهاي عضو، جايزه بين‌المللي يونسكو - گينه استوايي را اعلام كرده است. اين جايزه به افراد، موسسات و سازمان‌هاي مردم‌نهادي تعلق مي گيرد كه پژوهش‌هايي در حوزه علوم زيستي به منظور بهبود كيفيت زندگي انسان‌ها انجام داده‌اند.
جايزه بين‌المللي يونسكو- گينه استوايي شامل مدال، لوح تقدير و مبلغ ۳۰۰۰۰۰ دلار است. واجدان شرايط بايد با توجه به اطلاعات و شرايط مندرج در اطلاعيه جايزه، نسبت به تكميل فرم مربوط اقدام كنند. مدارك داوطلبان بايد به صورت پستي و همچنين الكترونيك تا اول خرداد ۹۳ به كميسيون ارسال شده باشد. هرگونه نقص و يا تأخير در ارسال مدارك، مانع بررسي آن خواهد شد. مدارك متقاضيان در كميسيون ملي يونسكو بررسي مي شود و يك نفر از ميان داوطلبان به بخش مربوط در يونسكو معرفي خواهد ‌شد.
فرم ها از طريق این
لينك قابل دسترس است.

نشاني: تهران، خيابان ميرداماد، روبه‌روي مسجد الغدير، خيابان شهيد حصاري (رازان جنوبي)، كوچه يكم، شماره ۱۵، كد پستي: ۱۵۴۸۹۴۶۱۱۱ - ص.پ: ۴۴۹۸-۱۱۱۵۵
نشاني پست الكترونيك:
science@irunesco.org