شبكه سازمانهاي علمي جهان سوم (TWNSO)

Third World Network of Scientific Organization

 

 

TWNSO سازمان غیر‌دولتی است که در سال 1988 به ابتکار فرهنگستان علوم جهان سوم (TWAS) توسط وزیران علم و فن‌آوری و آموزش عالی و رؤسای فرهنگستان علوم و شوراهای پژوهشی در کشورهای جهان سوم بمنظور ارتقاء پایه علمی توسعه پایدار اقتصادی در جنوب تأسیس گردید.

 

  فعالیت‌ها

  1- کمک مالی به پروژه‌های تحقیقاتی مشترک

  2- جایزه "سلسو فورتادو" در اقتصاد سیاسی

  3- انتشارات

  TWNSO هر سه سال یکبار فهرست راهنمای خود شامل اطلاعات مؤسسات عضو و همچنین روند پیشرفتهای علمی در کشورهای در حال توسعه را منتشر می‌کند. آخرین فهرست راهنمای این شبکه در سال 2003 منتشر شده است.

  4- برگزاری کارگاهها و طراحی شبکه‌ها

  TWNSO از سال 1999 با مشارکت TWAS و برخی سازمانهای دیگر اقدام به برگزاری یکسری کارگاهها و همچنین تأسیس شبکه‌های علمی نموده است. کار ویژه این شبکه و کارگاهها، کمک به توسعه علومی است که برای کشورهای جنوب اهمیت حیاتی دارند.