ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

شرایط عمومی

شرایط سنی

  • برای تحصیل در دوره ی کارشناسی، حداکثر 22 سال برای دارندگان دیپلم، در مورد داوطلبان رشته های زبان و ادبیات فارسی حداکثر 26 سال.
  • برای تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشد حداکثر 25 سال، برای دارندگان مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 27 سال.
  • برای تحصیل در دوره ی دکتری حداکثر 33 سال، و برای اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیر ایرانی که دانشگاه مازندران با آن ها تفاهم نامه دارد حداکثر 40 سال.
  • برای تحصیل در رشته ی زبان و ادبیان فارسی حداکثر 35 سال، برای اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیر ایرانی که دانشگاه مازندران با آنها تفاهم نامه دارد حداکثر 37 سال.

شرایط اختصاصی

مقطع کارشناسی

داشتن معدل کل 15 از 20 یا معادل آن در مقطع تحصیلی دیپلم متوسط برای ورود به مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی و هنر؛ و حداقل معدل 14 از 20 و یا معادل آن برای ورود به رشته های علوم پایه، معماری، فنی و مهندسی.

مقطع کارشناسی ارشد

داشتن حداقل معدل 15 در رشته های علوم انسانی و هنر؛ و معدل 14 در سایر رشته ها برای ورود به دوره ی کارشناسی ارشد.

مقطع دکتری تخصصی

داشتن حداقل معدل 16 برای ورود به دوره های دکترای تخصصی در رشته ی متناسب با رشته ی تحصیلی دوره ی کارشناسی ارشد.