دانشگاه هامبورگ (Universität Hamburg)

این دانشگاه با بیش از 42000 دانشجو در شهر بندری هامبورگ بزرگترین دانشگاه شمال آلمان است و یکی از بزرگترین دانشگاههای آلمان می باشد. تاسیس این دانشگاه به سال 1919 باز می گردد و بودجه سالیانه حدود 430میلیون یورو دارد.
ریاست این دانشگاه بر عهده ی آقای دیتر لنزر می باشد.
 
این دانشگاه دارای 8 دانشکده است که 150 رشته را ارائه می دهند.
 
دانشکده های این دانشگاه:
          1. دانشکده حقوق
          2. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
          3. دانشکده پزشکی
          4. دانشکده علوم تربیتی
          5. علوم معنوی
          6. دانشکده ریاضیات، انفورماتیک و علوم طبیعی
          7. دانشکده روانشناسی و علوم حرکتی
          8. دانشکده مدیریت و اقتصاد
 
برای کسب اطلاعات بیشتر و ورود به سایت اصلی دانشگاه هامبورگ کلیک کنید.
شخص رابط در این دانشگاه جهت پیگیری مفاد تفاهمنامه منعقده میان دو دانشگاه:

آقای دکتر حسین مشایخ پول–استاد دپارتمان اقیانوس شناسی تجربی دانشگاه هامبورگ:

 

برای مشاهده فایل PDFتفاهمنامه میان دو دانشگاه مازندران و هامبورگ کلیک کنید.