دانشگاه بین المللی قبرس 

دانشگاه بین المللی قبرس یکی از 13 دانشگاه بزرگ شمال قبرس است که علیرغم تازه تاسیس بودن ( سال 1997) جایگاه قابل توجهی درمیان دانشگاه های کشور قبرس بدست آورده است طوریکه از آن به عنوان یکی از برترین دانشگاه های کشور از نظر  شیوه های آموزشی نام برده می شود. این دانشگاهدارای 9 دانشکده  است که همه دوره های آن به زبان انگلیسی ارایه میشود. با توجه به رشته ها، گرایش ها و دوره های مختلف تحصیلی و تحقیقی، دانشگاه CIU یکی از بهترین گزینه ها برای همکاری آکادمیک با دانشگاههای کشورهای همسایه ایران است.

با توجه به توانمندی های بالای دانشگاههای مازندران و CIU  امید می رود روابط علمی و بژوهشی این دو دانشگاه شاهد گسترش بیشتری باشد.

ریاست دانشگاه بین المللی قبرس هم اکنون بر عهده Dr. Halil Nadiri   می باشد.

دانشکده ها:

  • دانشکده علوم ارتباطات
  • دانشکده هنر و معماری
  • دانشکده آموزش و پرورش
  • دانشکده علوم سلامت
  • دانشکده فناوری اطلاعات
  • دانشکده علوم طبیعی و فنی
  • دانشکده اقتصاد
  • دانشکده حقوق
  • دانشکده علوم دارویی

برای کسب اطلاعات بیشتر و ورود به سایت اصلی دانشگاه بین المللی قبرس کلیک کنید. 

شخص رابط در این دانشگاه جهت پبگیری مفاد تفاهمنامه منعقده میان دو دانشگاه:
 
آقای عبدالله مبارکی –کارشناس دفتر روابط بین الملل دانشگاه CIU
نشانی ایمیل: amobaraki@ciu.edu.tr
شماره تلفن همراه (ایران): 4893-634-936-98+
شماره تلفن همراه (ترکیه): 1400-887-533-90+
اسکایپ: abdmobaraki 
 

برای نمایش فایلPDF  تفاهمنامه میان دو دانشگاه مازندران و دانشگاه بین المللی قبرس کلیک کنید