حمایت از شرکت دانشجویان دکتری در همایش‌های بین‌المللی
 
مقدمه
 

در راستای مأموریت‌ها‌ی "مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی" برای گسترش همكاری‌ها بین دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و نیز در اجرای مادة 18 فصل دوم برنامة پنج سالة پنجم كشور به منظور گسترش حمایت هدفمند از نوآوران علمی و فراهم آوردن زمینة مشاركت آنان در مجامع علمی و پژوهشی جهان‌، این مركز در نظر دارد به عنوان بخشی از برنامه‌های حمایتی خود جهت گسترش ارتباط علمی و پژوهشی دانشجویان مقطع دكتری با مجامع علمی جهان، تسهیلات حمایتی مالی برای شركت دانشجویان واجد شرایط در همایش‌های بین‌ا‌لمللی فراهم آورد.

رویكرد و دیدگاه
 

رویكرد مركز در این برنامه مبتنی است بر افق مدنظر" سند چشم انداز " از ایران به عنوان كشوری با هویت اسلامی و انقلابی و با تعامل مؤثر در روابط بین‌الملل، و نیز "مبانی و ارزش های بنیادین نقشة جامع علمی كشور" كه در فصل اول آن بیان شده است. طبعاً یکی از اهداف پژوهش‌های علمی پیشرفت نظری دانش بشری است و شکل‌گیری مباحث علمی شکل‌گرفته در سایۀ چنین پژوهش‌هایی بسیار ارزشمند است. با این حال، پرداختن به جنبه‌‌های نظری علم در صورتی معنی‌دار است که از یک سو برخاسته از متن واقعی زندگی از جمله در زمینۀ فرهنگ، سلامت، فناوری، صنعت، و غیره باشد و از سوی دیگر پاسخگو و کمکی برای درک و از میان برداشتن مشکلات و معضلات عرصه‌های فوق. بنابراین، در این برنامه مركز ارائه مقالاتی را در اولویت قرار می‌دهد كه معطوف به حوزۀ فعالیت و چالش‌های جاری یکی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز، یا بخش‌های اجرایی فرهنگی، خدماتی، صنعتی و غیره کشور باشد و اقتضائات موجود را مد‌نظر قرار دهند نه این كه صرفاً محدود به ارائة سخنرانی یا مقاله‌ای به صورت رایج باشند.

زمینه‌های مورد حمایت
 

اولویت عمدة مركز در این برنامة حمایتی مد نظر قرار دادن رویكرد فوق و همکاری با یکی از مراکز اجرایی است. از این رو، این برنامه گسترة وسیعی از رشته‌های علمی و زمینه‌های پژوهشی را در بر می‌‌گیرد كه شامل اولویت‌هایی است كه در فصل سوم نقشة جامع علمی كشور در سه سطح الف، ب، و ج تعیین شده‌اند. بنابراین، دانشجویان فعال در رشته‌های مربوط به تمامی آن اولویت‌ها می‌توانند متقاضی استفاده از این برنامة حمایتی باشند.

شرایط و چگونگی حمایت
 

1) متقاضی در حال تحصیل در مقطع دكتری باشد.
2) مقالة متقاضی برای ارائه در قالب سخنرانی در همایشی بین‌المللی پذیرفته شده باشد.
* در صورت پذیرش تقاضا، مركز هزینة بلیط رفت وبرگشت یا هزینة ثبت‌نام در همایش، و یا هزینة هر دو مورد را تأمین می‌نماید (هزینه‌های اقامت جزء موارد حمایتی مركز نمی‌باشد.)
 

مدارك مورد نیاز
 

1) توضیح اجمالی در یك صفحه دربارة قرار داشتن پژوهش انجام شده و مقالة حاصل از آن در راستای درک یا حل مسائل یکی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز، و بخش‌های اجرایی، فرهنگی، خدماتی، صنعتی و غیره ( این توضیح باید به تأیید مرکز همکار رسیده باشد)
2) فرم تكمیل شدة تقاضای حمایت مالی مركز مطالعات و همكاری های علمی بین المللی جهت شركت در همایش
3) متن كامل یا چكیدة مقالة پذیرفته شده
4) مشروح سوابق تحصیلی، علمی و پژوهشی (CV)
5) دعوتنامة شركت در همایش برای ارائة مقاله از طرف كمیتة علمی همایش
6) گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع دكتری از دانشگاه محل تحصیل

ارسال مدارك
 

مدارک ذکر شده باید در قالب یک پوشۀ زیپ‌شده (نام‌گذاری شده با نام خانوادگی متقاضی) به آدرس kiyanfar@cissc-ac.ir ارسال شود. محدودیت زمانی برای ارسال تقاضاها وجود ندارد و کمیتۀ مربوطه به صورت مستمر هر 2 ماه یک‌بار تقاضاها را بررسی و نتایج را اعلام خواهد نمود. اطلاعات بیشتر از وبگاه www.cissc-ac.ir و نیز از طریق پست الکترونیک kiyanfar@cissc-ac.ir و تلفن گویای021-88919894 بخش کارشناسان داخلی 1 قابل دسترسی است.


 
حمایت های صورت گرفته دانشجویان
دورۀ نهم اسفند ماه 1392
تعداد متقاضیان 4 نفر تعداد پذیرفته‌شدگان 1 نفر
 • آقای مسعود افشاری مفرد
  • رشته تحصیلی: سیاست‌گذاری علم و فناوری
  • دانشگاه محل تحصیل: تربیت‌مدرس
  • نام همایش: The 4th International Conference on Computer Communication and Management (ICCCM, 2014)
  • محل همایش: پاریس، فرانسه
  • زمان برگزاری همایش: May 21-22, 2014
  • عنوان مقاله: Do readiness factors matter in E-Government?
دورۀ هشتم شهریور ماه 1392
تعداد متقاضیان 4 نفر تعداد پذیرفته‌شدگان 2 نفر
دورۀ هفتم تیر ماه 1392
تعداد متقاضیان 4 نفر تعداد پذیرفته‌شدگان 3 نفر
دورۀ ششم اردیبهشت ماه 1392
تعداد متقاضیان 8 نفر تعداد پذیرفته‌شدگان 0 نفر
 • به رغم دریافت و بررسی مدارک رسیده به تشخیص کمیتۀ داوران هیچ یک از این مقالات با زمینه‌ها و رویکردهای حمایتی مرکز مطابقت نداشت.
دورۀ پنجم دی ماه 1391
تعداد متقاضیان 12 نفر تعداد پذیرفته‌شدگان 1 نفر
دورۀ چهارم آبان ماه 1391
تعداد متقاضیان 10 نفر تعداد پذیرفته‌شدگان 1 نفر
دورۀ سوم شهریورماه 1391
تعداد متقاضیان 17 نفر تعداد پذیرفته‌شدگان 2 نفر
 • آقای محمدرضا گرمسیری
  • رشته تحصیلی: مهندسی معدن- فرآوری مواد
  • دانشگاه محل تحصیل: شهید باهنر کرمان
  • نام همایش: International Mineral Processing Congress
  • محل همایش : هندوستان / دهلی‌نو
  • زمان برگزاری همایش: September 24-28, 2012
  • عنوان مقاله: Effectiveness of Variable Factors Affecting the Efficiency of Deep Cone Thickener
 • خانم حسنی محمدی منور
  • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش: International Conference on Agriculture, Chemical and Environmental Sciences (ICACES'2012)
  • محل همایش : امارات متحده عربی / دبی
  • زمان برگزاری همایش: October 6-7, 2012
  • عنوان مقاله: Prediction of Fatty acid Contents of Caviar from Caspian Sea (Iran) using NIR Spectroscopy
دورۀ دوم تیرماه 1391
تعداد متقاضیان 20 نفر تعداد پذیرفته‌شدگان 7 نفر
 • احمد طاطار
 • احسان نعمت‌اللهی
  • رشته تحصیلی: اکولوژی گیاهان زراعی
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش: World Academy of Science & Technology
  • محل همایش: فرانسه / پاریس
  • زمان برگزاری همایش: November, 28-29, 2012
  • عنوان مقاله: New definitions and methods for evaluate Intercropping systems
 • مهدی پرویزی
  • رشته تحصیلی: فلسفه اسلامی
  • دانشگاه محل تحصیل: باقرالعلوم(ع)
  • نام همایش: World Conference on Islamic Thought (WCIT, 2012)
  • محل همایش: مالزی / پراک
  • تاریخ برگزاری همایش: September 11-12, 2012
  • عنوان مقاله: The Possibility of Teaching Philosophy at the pre-school Level
 • اشکان ذوالریاستین
  • رشته تحصیلی: مهندسی مواد
  • دانشگاه محل تحصیل: خواجه نصیرالدین طوسی
  • نام همایش: The 2nd International Conference Nanomaterials: Applications and Properties-2012
  • محل همایش: اوکراین / آلوشتا
  • تاریخ برگزاری همایش: September 17-22, 2012
  • عنوان مقاله: The Possibility of Teaching Philosophy at the pre-school Level
 • امیر فولادی تجر
 • ابراهیم خلیلی
 • مهدی بهرامی
  • رشته تحصیلی: فلسفه هنر
  • دانشگاه محل تحصیل: ادیان و مذاهب
  • نام همایش: World Conference on Islamic Thought, WCIT, 2012
  • محل همایش: مالزی /پراک
  • تاریخ برگزاری همایش: September 11-12, 2012
  • عنوان مقاله: Aesthetics and beauty in Quran
دورۀ اول پاییز 1390
تعداد متقاضیان 29 نفر تعداد پذیرفته‌شدگان 13 نفر
 • محمد نیکخو
 • محسن غدیریان‌فر
  • رشته تحصیلی: مکانیزاسیون کشاورزی
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش:International Conference on Chemical, Environmental and Biological Sciences (ICCEBS'2012)
  • نام شهر/ کشور میزبان: پننگ/ مالزی
  • زمان برگزاری همایش: 12-11 فوریه 2012
  • عنوان مقاله: Life Cycle Assessment (LCA) of Municipal Waste Management System of Kar
 • پویا حاجبی
 • عباس روزبهانی
 • کامران رضایی توابع
  • رشته تحصیلی: مهندسی شیلات
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش:Chemical, Environmental and Biological Sciences (ICCEBS'2012)
  • نام شهر / کشور میزبان: پننگ / مالزی
  • زمان برگزاری همایش: 12-11 فوریه 2012
  • عنوان مقاله:Biological Study of Shadadroud River in Kerman Province, Iran
 • رضا مهرابی
  • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
  • دانشگاه محل تحصیل: صنعتی اصفهان
  • نام همایش: International Conference on Mechanic and Materials Research (ICMMR,2012)
  • نام شهر / کشور میزبان: Xiamen / چین
  • زمان برگزاری همایش: 15-14 فوریه 2012
  • عنوان مقاله:Numerical Implementation of Thermomechanical Constitutive Model for Shape Memory Alloys using Return mapping Algorithm and Microplane Theory
 • محمدجواد خوش‌گفتار
 • معصومه آزادگان
 • هادی صفائی پور
  • رشته تحصیلی: معماری
  • دانشگاه محل تحصیل: تربیت مدرس
  • نام همایش: Domes in the World
  • نام کشور میزبان: فلورانس/ ایتالیا
  • زمان برگزاری همایش: 23-19 مارس 2012
  • عنوان مقاله: Typology of Khashkhashis (Stiffeners) in Discontinuous Double-shell Domes
 • مصطفی باقری
  • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
  • دانشگاه محل تحصیل: امیرکبیر
  • نام همایش:1st IAA Conference on Dynamics and Control of Space Systems (DyCoSS' 2012)
  • نام کشور میزبان: پورتو / پرتقال
  • زمان برگزاری همایش: 21-19 مارس 2012
  • عنوان مقاله:Stable Design of Attitude Control for a Spacecraft
 • زهره نصرت خوارزمی
  • رشته تحصیلی: مطالعات جهان- آمریکا
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش:International American Studies Association (IASA), 5th World Congress
  • نام کشور میزبان: ریودوژانیرو / برزیل
  • زمان برگزاری همایش: 29-27 جولای2011
  • عنوان مقاله:The Critique of the Orientalized Iranian Intellectuals Influenced by the American Liberal Democracy Paradigm & the Growing Anti-Americanism in Iran
 • زینب قاسمی طاری
  • رشته تحصیلی: مطالعات جهان- آمریکا
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش:International American Studies Association (IASA), 5th World Congress
  • نام کشور میزبان: ریودوژانیرو / برزیل
  • زمان برگزاری همایش: 29-27 جولای2011
  • عنوان مقاله:From a Peripheral to a Pivotal Field of Study: Iranian Studies in the United States
 • فاطمه شفیعی سروستانی
  • رشته تحصیلی: مطالعات جهان- آمریکا
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش:International American Studies Association (IASA), 5th World Congress
  • نام کشور میزبان: ریودوژانیرو / برزیل
  • زمان برگزاری همایش: 29-27 جولای2011
  • عنوان مقاله:How Hollywood Portrays Iran and Iranians as Terrorists and Threats to the United States Specifically after the Iranian Revolution in 1979