ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

معرفی برنامه ICED

در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور می‌توانند از استادان و پژوهشگران برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور با هدف تدریس در دانشگاه‌ها یا مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور دعوت به عمل آورند. استادان داخل کشور نیز می‌توانند برای تدریس در یکی از دانشگاه‌ها یا مراکز علمی- پژوهشی خارج از کشور درخواست حمایت نمایند.

امتیازدهی