برنامه پژوهشی جندی‌شاپور

مركز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشارکت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران (SCAC ) مجری برنامه پژوهشی جندی‌شاپور است. هدف این برنامه که از سال 1383 آغاز شده است ارتقا و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است. برنامه شامل پروﮊه‌های مشترک پژوهشی گروه‌های ایرانی و فرانسوی در تمامی زمینه‌ها، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی (حقوق، اقتصاد و مدیریت)، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم محیط زیست و زیست‌شناسی است. فراخوان ارائه درخواست پروژه‌های مشترك دو كشور همزمان در ایران توسط مركز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و در فرانسه توسط موسسه کامپوس فرانس منتشر می‌شود و درخواست‌های پروژه‌های مشترك تحقیقاتی (پروژه‌های جاری یا جدید) به طور همزمان در دو كشور بررسی می‌شوند. ارزیابی نهایی به عهده كمیته مختلط دو كشور است. در صورت تصویب پروژه مشترک، هزینه سفر طرف ایرانی به فرانسه از طرف مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، و هزینه سفر طرف فرانسوی به ایران از طرف موسسه کامپوس فرانس پرداخت می‌شود. در مقابل، سالانه گزارشی از پیشرفت پروژه و فعالیت‌های انجام شده در خصوص چاپ مقالات و انتشار نتایج پژوهش در اختیار مركز قرار می‌گیرد و در مقالات چاپ شده نام مركز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و همچنین بخش فرهنگی سفارت فرانسه ذکر می‌شود. قابل ذكر است كه تأمین اعتبارات و بودجه مربوط به تحقیقات پروژه مشترك به عهده خود مؤسسات و نهادهای مرتبط خواهد بود و مرکز تنها از ارتباط بین مراکز علمی دو کشور حمایت می‌کند.

مركز در انتخاب پروژه‌های برنامه جندی‌شاپور برای موارد ذیل اولویت قائل است:

 •     پروژه‌هایی كه همراه با آموزش در سطح دکتری یا پسا دکتری باشد؛
 •     پروژه‌هایی که موجب همکاری چند آزمایشگاه یا موسسه مختلف ایرانی و فرانسوی شوند؛
 •     پروژه‌‌هایی كه باعث ایجاد توسعه، به ویژه توسعه اجتماعی-اقتصادی شوند.

فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی جندی‌شاپور - سال 1395

برنامه پژوهشی جندی‌شاپور توسط مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه- SCAC (زیر پوشش سفارت فرانسه در ایران) با فراخوان سالانه اجرا می شود.  این برنامه از سال 1383 آغاز شده است و هدف آن ارتقاء و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است.

 
نوع حمایت
 

در صورت پذیرش پروژه پیشنهادی، برای تسهیل و كمك به سفر محققان ایرانی به فرانسه از طرف مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (CISSC)، و برای سفر طرف فرانسوی به ایران از طرف موسسۀ کامپوس فرانس (نماینده فرانسه) مبلغ مشخصی پرداخت می‌شود. در مقابل ضروری است سالانه گزارشی از پیشرفت پروژه و فعالیت‌های انجام شده در خصوص چاپ مقالات و انتشار نتایج پژوهش در اختیار مركز قرار گیرد. در قسمت "سپاسگزاری" مقالات چاپ شده می‌بایستی از مركز مطالعات و بخش فرهنگی سفارت فرانسه قدردانی گردد. قابل ذكر است كه تأمین اعتبارات و بودجه مربوط به تحقیقات پروژه مشترك به عهده خود مؤسسات و نهادهای مرتبط خواهد بود. مدت در نظر گرفته شده برای انجام پروژه 2 سال است.

 
زمینه پروژه‌ها
 

برنامه "جندی‌شاپور" شامل پروژه‌های مشترک پژوهشی گروه‌های ایرانی و فرانسوی در تمامی زمینه ها، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی (حقوق، اقتصاد و مدیریت)، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم محیط زیست و زیست شناسی است که مورد تصویب موسسه پژوهشی متبوع قرار گرفته است. مدت برنامه برای هر پروژه نباید بیش از دو سال باشد. پروژه‌های زیر در اولویت قراردارند:

 •     پروژه‌هایی كه همراه با آموزش در سطح دکتری یا پسا دکتری باشد؛
 •     پروژه‌هایی که موجب همکاری چند آزمایشگاه یا موسسه مختلف ایرانی و فرانسوی شوند؛
 •     پروژه‌‌هایی كه باعث ایجاد توسعه، به ویژه توسعه اجتماعی- اقتصادی شوند.
 
شرایط شرکت در برنامه
 
 1.    تصویب پروژه توسط یكی از موسسات پژوهشی یا دانشگاه های ایران؛
 2.    انتخاب یك نماینده بعنوان مسئول پروژه برای پروژه‌هایی كه چند موسسه یا دانشگاه در آن مشاركت دارند؛
 3.    ارائه تنها یک پروژه توسط هر مسئول پروژه.
 
مدارک مورد نیاز
 1.  تكمیل فرم شركت در برنامه پژوهشی جندی‌شاپور از طریق وب سایت مركز (نسخه چاپ شده این فرم جداگانه به مركز ارسال شود)؛
 2.  معرفی محقق از سوی پژوهشگاه یا دانشگاه متبوع؛
 3.  ارائه نام و نشانی کامل و  سوابق علمی مسئولان فرانسوی و ایرانی پروژه، نشانی پست الكترونیكی آنها و دانشجویانی که تأمین اعتبار سفر آنها از برنامه جندی‌شاپور درخواست شده است، لازم به ذکر است تنها کسانی می‌توانند از برنامه جندی‌شاپور استفاده کنند که اسامی آنها قبل از تصویب پروژه به عنوان همکار طرح اعلام شده باشد.
 4.  ارائه نامه‌ای از طرف همکار فرانسوی مبنی بر موافقت در شرکت در پروژه ؛
 5.  مدارک تصویب طرح در موسسه پژوهشی متبوع؛
 6.  خلاصه تایپ شده پروژه (حداقل یک صفحه)؛
 7.  طرح توصیفی دقیق پروژه (اهداف، نتایج مورد نظر، روش‌ها، امکانات استفاده شده، ارزیابی، اعتبارات، هزینه و نحوه سهم‌بندی بین دو موسسه، تعداد سفرها، مدت زمان، برنامه زمانی دو ساله،  و...) ؛

       کلیه مدارک فوق باید به زبان فارسی به مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی (CISSC) ارسال گردد.


به پرونده‌های ناقص ترتیب اثر داده نمی‌شود.
آخرین مهلت تحویل مدارک به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

آخرین مهلت تحویل مدارک روز 3 تیرماه 1395
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وبگاه مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی به نشانیhttp://www.cissc.ir  مراجعه کنید و یا با شماره تلفن: 5-88919894 تماس بگیرید. 
بررسی مدارک به طور همزمان توسط گروه متخصصان  هیأت علمی، فناوری و آموزشی (Mission Scientifique, Technique et Pédagogique - MSTP) و مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (CISSC) در ماه‌های مهر و آبان انجام می شود.  جلسه کمیسیون مشترک متخصصان برای تصمیم‌گیری  نهایی در اواسط آبان ماه و اعلام نتایج به متقاضیان اواسط آذر ماه انجام خواهد شد.

 
آدرس پستی برای ارسال پروژه‌ها به زبان فارسی

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی  بین‌المللی(CISSC)
تهران، بلوار کریمخان زند، نبش خیابان عضدی، پلاک 76، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول
كد پستی: 1597633141
تلفن: 5- 88919894-21-98+
دورنگار: 88909517-21-98+
وبگاه: http://www.cissc.ir
آدرس پست الکترونیک: Jundi.cissc@yahoo.com

 

آدرس پستی برای ارسال پروژه‌ها به زبان فرانسوی

موسسه کامپوس فرانس
وبگاه: http://www.campusfrance.org/fr/gundishapur


 
فرم شرکت در برنامه: درخواست شرکت در برنامه پژوهشی جندی‌شاپور

در خواست های خود را همراه مدارك لازم به آدرس زیر ارسال نمایید:
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی  بین المللی (CISSC)
خیابان كریمخان، نبش خیابان شهید دكتر حسن عضدی، ساختمان سازمان مركزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول، مركز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی   
برای دریافت هرگونه اطلاعات با تلفن 88909510 تماس بگیرید.

 

می توانید فرم تقاضا را از این قسمت دریافت کنید.

 

پروژه‌های منتخب برنامه پژوهشی جندی‌شاپور