فرصت مطالعاتی

 
 
در دانشگاه مازندران امور مربوط به نامه کنسولی برای اعضای هیت علمی (فرصت مطالعاتی) توسط معاونت محترم پ‌ژوهشی انجام میشود.

پیش از ورود به سامانه زیر ابتدا فایل PDF استفاده از فرصت های مطالعاتی را اینجا دانلود کنید

اخبار

مشاهده همه ...