ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

 
در دانشگاه مازندران امور مربوط به نامه کنسولی برای اعضای هیت علمی (جهت ارایه مقاله} توسط معاونت محترم پ‌ژوهشی انجام میشود.

پیش از ورود به سامانه زیر ابتدا فایل PDF راهنمای شرکت در کنفرانس بین المللی را اینجا دانلود کنید