ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.


دانشگاه گیسن

دانشگاه گیسن یکی از بزرگترین مراکز دولتی علمی-آموزشی و تحقیقاتی کشور آلمان می باشد که در سال 1607 میلادی تاسیس گردیده است. این دانشگاه با تعدادی بالغ بر 28 هزار دانشجو، 379 استاد عضو هیئت علمی در 11 دانشکده همچنان به برنامه های گسترش وضعیت علمی پژوهشی که طرح اولیه آن درسال 1939 تنها با 567 دانشجو آغاز گردید ادامه می دهد. این دانشگاه دارای توانمندی های بالایی در رشته ها و دوره هایی از جمله هنر، بازرگانی، اقتصاد، حقوق، علوم اجتماعی و غیره می باشد که یکی از عمده اهداف دانشگاه مازندران اجرای برنامه های مشترک و همکاری پیوسته در حوزه های نامبرده است.

ریاست این دانشگاه هم اکنون بر عهده ی آقای دکتر جویبراتو مخارجی (Joybrato Mukherjee) می باشد.

دانشکده ها:

     * دانشکده حقوق
     دانشکده اقتصاد و مطالعات بازرگانی
     دانشکده علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی
     دانشکده تاریخ و مطالعات فرهنگی
     دانشکده زبان، ادبیات و فرهنگ
     دانشکده روانشناسی و علوم ورزشی
     دانشکده علوم ریاضی و رایانه، فیزیک، جغرافیا
     دانشکده زیست شناسی و شیمی
     دانشکده علوم کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی،‌ علوم تغذیه
     دانشکده دامپزشکی
     دانشکده پزشکی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و ورود به سایت اصلی دانشگاه گیسن کلیک کنید.

شخص رابط در این دانشگاه جهت پیگیری مفاد تفاهمنامه منعقده میان دو دانشگاه:
آقای ***–کارشناس دفتر روابط بین الملل دانشگاه گیسن:

آدرس ایمیل:
 شماره تلفن: 

 

برای مشاهده فایل PDF تفاهمنامه میان دو دانشگاه مازندران و گیسن کلیک کنید