دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی عمران

مدیر گروه: دکتر احسان جهانی بهنمیری

تلفن: 09358549107      ایمیل: e.jahani@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

مهندسی عمران

 

گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه: دکتر پیام محمودی نصر

تلفن: 09125304797     ایمیل: p.mahmoudi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

2.

مهندسی کامپیوتر

 

 

گروه مهندسی مکانیک

مدیر گروه: دکتر محمد ملاعلی پور

تلفن: 09111142166          ایمیل: m.ghorbanzadeh@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

مهندسی مکانیک

 

 

گروه مهندسی شیمی

مدیر گروه: دکتر حمیدرضا غفوری

تلفن: 09113121976           ایمیل: h.salimi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

4.

مهندسی شیمی

 

گروه مهندسی برق

مدیر گروه: دکتر حجت غنودی

تلفن: 35305107-011           ایمیل: k.gorgani@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

5.

مهندسی برق

 

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر علی اکبر عموئی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: aamooey@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده:
شماره تماس: 35302903-011
نمابر: 35302903-011 ؛ 35302921-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده فنی و مهندسی