دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

 

گروه معارف اسلامی

 

مدیر گروه: دکتر محمّد اسماعیل قاسمی طوسی           تلفن: 09111560296                  ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

مدرسی معارف اسلامی مبانی نظری اسلام

 

 

2.

مدرسی معارف اسلامی آشنایی با منابع اسلامی

 

 

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

مدیر گروه: دکتر محمد محسنی                        تلفن: 01135302630                       ایمیل: mmdehkalany@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گروه علوم قرآنی و حدیث

 

مدیر گروه: دکترسیّد محسن موسوی                   تلفن: 01135302608                            ایمیل: m.sharifi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

4.

علوم قرآنی و حدیث

گروه فلسفه و کلام اسلامی

 

مدیر گروه: دکتر رمضان مهدوی آزادبنی                تلفن:                                              ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

5.

فلسفه اسلامی

 

 

6.

کلام اسلامی

 

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر حبیب الله حلیمی جلودار  
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: jloudar@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده: آقای غلامحسین مشهدی 
شماره تماس: 9-35302608-011
نمابر: 35302600-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی