موسسه آموزش عالی مازیار
مؤسسه مازیار بطور رسمی مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ تحت نظر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دو رشته نیمه متمرکز کاردانی نقاشی و گرافیک فعالیت خود را با ۴۳دانشجو از نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ آغاز کرد. هم اکنون این مؤسسه دارای ۳۳رشته –مقطع و بیش از ۳۲۰۰دانشجو است. همچنین بر اساس درخواست اعضا محترم هیأت مؤسس، هیأت امنای مؤسسه نیز در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۵شکل گرفت.

 

تفاهمنامه ی منعقد گردیده میان دانشگاه مازندران و موسسه مازیار منحصرا در جهت انجام همکاری های مشترک آموزشی و پژوهشی و همچنین برگزاری دوره مشترک طراحی صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. 

برای نمایش فایل PDF تفاهمنامه میان دو دانشگاه مازندران و مؤسسه آموزش عالی مازیار کلیک کنید