نمونه تفاهمنامه ای که با کلیک کردن مشاهده خواهید نمود شکل و فضای کلی تفاهمنامه مورد استفاده جهت انعقاد قرارداد با دانشگاههای خارجی را نشان میدهد اما بطور معمول لازم است مکاتبات گسترده ای با طرف مقابل جهت تنظیم مفاد آن صورت گیرد تا نهایتا تفاهمنامه ای که مورد تایید و توافق طرفین باشد آماده امضا گردد.

 

   دانلود : MOU_-_UMZ.docx           حجم فایل 182 KB