دانشگاه کامرینو

دانشگاه کامرینو که بر طبق رتبه بندی های دانشگاه های جهان بهترین دانشگاه و همچنین اولین دانشگاه تاسیس شده در ایتالیا عنوان گرفته است، در سال 1336 میلادی بنا نهاده شد و از سال ۱۷۲۷رسما فعالیت خود را به عنوان یک دانشگاه آغاز کرد. در این دانشگاه هم اکنون تقریبا ۱۰هزار دانشجو تحت نظارت ۶۲۰عضو هیئت علمی در پنج دانشکده مشغول به علم آموزی و پژوهش هستند. بسیاری از اساتید این دانشگاه، صاحب نام و دارای شهرت و جایگاهی بین المللی هستند که همین عامل این دانشگاه را بسیار مورد توجه دانشجویانی که قصد تحصیل در ایتالیا را دارند قرار داده است.

از عمده اهداف دانشگاه مازندران از انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه کامرینو ایتالیا همکاری و اجرای برنامه های مشترک در حوزه های عملی و پژوهشی گوناگون عموما در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری میباشد. همچنین این دانشگاه به دلیل توانمند بودن در حوزه ها و رشته های گوناگون شرایط مناسبی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران فراهم آورده است تا از فرصت تحقیقاتی خود در کامرینو که یکی از دانشگاه های برجسته کشور ایتالیا است استفاده نمایند.

ریاست دانشگاه کامرینو بر عهده ی آقای دکتر فلاویو کُرَدینی (Flavio Corradini) می باشد.

دانشکده ها:

     دانشکده معماری
     دانشکده داروسازی
     دانشکده حقوق
     دانشکده دامپزشکی
     دانشکده فنی مهندسی

برای کسب اطلاعات بیشتر و ورود به سایت اصلی دانشگاه کامرینو کلیک کنید.

شخص رابط در این دانشگاه جهت پیگیری مفاد تفاهمنامه منعقده میان دو دانشگاه:
آقای *** –کارشناس دفتر روابط بین الملل دانشگاه کمرینو 
آدرس ایمیل:
شماره تلفن:

برای نمایش فایل PDF تفاهمنامه میان دو دانشگاه مازندران و کمرینو کلیک کنید