مرکز زبانهای خارجی دانشگاه مازندران اخیرا فعالیت خود را به طور رسمی تحت نظر دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی آغاز به کار نموده است. این مرکز با هدف بستر سازی تولید و توسعه علم ورشد پژوهش و تحقیق در عرصه جهانی و کمک به ارتقا علمی کشور و همسو با رفع نیازهای اصلی فرهیختگان و دانشجویان به یادگیری زبانهای خارجی به ویژه زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی و رسمی جهانی راه اندازی شده است.

توجه ویژه به ارتقا توانمندیها و مهارتهای شنیداری، نوشتاری، مکالمه و خواندن به صورت هم زمان و با بهره گیری ار آخرین دستاوردهای کیفی و علمی مورد تایید مراکز معتبر جهانی و برگزاری آزمونهای استاندارد از مشخصه های ویژه این مرکز می باشد . نظارت بر کیفیت آموزش از طریق سیستم مرکزی مونیتورینگ کلاسها و برگزاری دوره های آموزش مدرسین به صورت پیوسته جهت ارائه کیفیت مطلوب از برنامه های اساسی این مرکز به حساب می آید. همچنین بسته کیفی برای هر دانشجو در ابتدای دوره با پشتوانه تکنولوژی اطلاعات و به روز کردن بسته بر اساس پیشرفت های هر دانشجو از ویژگیهای ارزیابی مهارت های هر زبان آموز در این مرکز می باشد.

علاوه بر سیستم نظارت و ارزیابی مرکز، زبان آموزان نیز از طریق سامانه الکترونیکی و پرتال دانشگاه قادر به ارزیابی مدرسین می باشند. ترکیب تنوع مورد نیاز از منابع آموزشی باعث تشکیل بسته آموزشی جامعی می شود تا کلیه مهارت های زبان آموز در طول دوره پیشرفت داشته باشد.

ما امیدواریم به اهداف عالیه خود در راستای تشکیل مرکزی توانمند در تولید و ارائه با کیفیت ترین خدمات آموزش زبان رسیده و هر روز شاهد پیشرفت و بهبود باشیم تا نه تنها برقراری ارتباط از طریق زبان های خارجی میسور گردد بلکه فرصت های علمی و پژوهشی، تحقیقات و نوآوری و فناوری ، فرصت های شغلی، تحصیلی، تجارت و گردشگری نیز فراهم گردد.