از سال 1379 با هماهنگی و پشتیبانی مسؤلین دانشگاه مازندران و با کسب موافقت دبیرخانه شورای آموزش طب کشور، درمانگاه دانشگاه مازندران در محیطی سر سبز و فضایی آرام تأسیس گردید و در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی آغاز بکار کرد و در حال حاضر با افزایش گستره ی فعالیت ها و همچنین با بکارگیری از اعضای هیت علمی در حوزه های مرتبط از جمله مشاوره به فعالیت خود ادامه می دهد.