کارشناسی یا لیسانس دوره‌ای از آموزش عالی است که تحصیل آن به‌طور معمول در مدت چهار سال انجام می‌شود. کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان‌پذیر است. به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان برسانند، مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelor's degree اعطا می‌شود.

 

برای مشاهده رشته های تحصیلی موجود در هر دانشکده بر روی تصویر آن دانشکده کلیک کنید

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

دانشکده علوم ریاضی

 

دانشکده شیمی

 

دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

 

دانشکده فنی و مهندسی

 

دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

دانشکده هنر و معماری

 

دانشکده علوم پایه

 

دانشکده اقتصادی و اداری