کارشناسی ارشد دوره ای دوساله بعد از کارشناسی است که پیشنیاز آن دارا بودن مدرک لیسانس است. پذیرفته‌شدگان برحسب رشته با گذراندن ۲۸ تا ۳۲ واحد درسی که ۴ تا ۱۰ واحد آن به پایان‌نامه اختصاص دارد، به اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد نائل می‌شوند. مدت تحصیل این دوره که دورهی تکمیلی غالب رشته‌های آموزش‌عالی محسوب می‌شود، به‌طور معمول دو سال و سقف مدت تحصیل این دوره ۳ سال تعیین شده است.

 

برای مشاهده رشته های تحصیلی موجود در هر دانشکده بر روی تصویر آن دانشکده کلیک کنید

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

دانشکده علوم ریاضی

 

دانشکده شیمی

 

دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

 

دانشکده فنی و مهندسی

 

دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

دانشکده هنر و معماری

 

دانشکده علوم پایه

 

دانشکده اقتصادی و اداری