دُکتُرا یا دکتری، بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در ایران و معادل مدرک PhD در دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی است. کسب دانشنامه (مدرک) در این مقطع معمولاً نیازمند بین ۲ تا ۶ سال تحصیل و پژوهش پس از دورهی کارشناسی ارشد و ارائه یک نوآوری در قالب پایان‌نامه ی دوره دکتری است. دکتری تخصصی و یا PhD درحقیقت «اعلی درجه علمی» در علم موردنظر و یا «صاحب فلسفه و اجتهاد علمی در دانش موردنظر» است. دکتری تخصصی بالاترین مدرک آکادمیک و دانشگاهی در جهان است که معمولاً در رشته‌های زیرمجموعه ی «علوم پایه»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «فنی و مهندسی»، «علوم انسانی» و «هنر» و پس از گذراندن مدارج لیسانس و فوق لیسانس و ارائه ی یک نوآوری در قالب پایان‌نامه ی دوره دکتری کسب می‌شود.

 

برای مشاهده رشته های تحصیلی موجود در هر دانشکده بر روی تصویر آن دانشکده کلیک کنید

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

دانشکده علوم ریاضی

 

دانشکده شیمی

 

دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

 

دانشکده فنی و مهندسی

 

دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

دانشکده هنر و معماری

 

دانشکده علوم پایه

 

دانشکده اقتصادی و اداری