دفتر همکاری های علمی بین المللی (OISC)

دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مازندران از اواسط سال 1380 رسماً کار خود را در حوزه ریاست دانشگاه آغاز نمود. فعالیت این دفتر در راستای وظایف تعریف شده توسط وزارت علوم، تحقیات و فناوری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت میگیرد تا بواسطه آن بتوان زمینه های لازم جهت توسعه روابط بین دانشگاه های داخل و خارج را فراهم نمود .انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل ، اغلب یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین تصمیمات در زندگی دانشجو است. دانشگاه مازندران از دانشجویانی که به اهداف کوچک بسنده نمیکنند و برنامه های استقبال می کند. دانشگاه ما پذیرای دانشجویانی است که می توانند در یادگیری و کسب یک تجربه کلی آموزشی شرکت کنند ، و کسانی که می توانند با موفقیت در اهداف خود در این دانشگاه دست یابند.دفتر همکاری های بین المللی و علمی (OISC) امور بین الملل دانشجویان خارجی را که در دانشگاه ما تحصیل می کنند ، مدیریت و نظارت می کند. علاوه بر این ، دفتر وظیفه تهیه و اجرای برنامه های تبادل دانشجویی بین المللی و امضا و اجرای تفاهم نامه ها به همراه شرکت در سمینارها و کنفرانس های بین المللی و همچنین همکاری با شرکای دانشگاهی را بر عهده دارد.ما برای دانشجویان ورودی بین المللی و کارکنان بازدید کننده استقبال می کنیم و خدمات مختلفی برایشان ارائه می دهیم. تعالی و تنوع ارزش هایی هستند که به یک دانشگاه برای رشد و شکوفایی یک دانشگاه کمک می کند. موفقیت ما در دانشگاه مازندران در رویکرد آموزشی ما نهفته است ، که برای پیشرفت فردی ، حرفه ای و فکری دانشجویان آن ارزش قائل است. دانشجویان دانشگاه مازندران از رده های سنی مختلفی هستند و از پیشینه ها ، مناطق و کشورها مختلف در حال تحصیل اند.این عامل سبب می شود که دانشجویان طیف گسترده ای از تجربیات مختلف را کسب کرده و به وسیله ی علاقه های خود، جامعه آموزشی را غنی تر سازند.