به منظور ایجاد همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور و یکپارچه نمودن فعالیت های دانشگاه در این خصوص، دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه مازندران فعالیت خود را از سال ۱۳۷۹ آغاز نمود و در راستای اهداف دانشگاه جهت توسعه علمی و حضور در عرصه‌های بین‌المللی عهده‌دار ایجاد ارتباط و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در سطح بین‌المللی گردید. 

 

شرح وظايف:

 • گسترش همکاری ها و عقد قراردادهای بین المللی با دانشگاه ها، سازمان ها و موسسات علمی پژوهشی
 • ترغیب گروه های آموزشی به شرکت در کنفرانس ها و همایش های بین المللی
 • اقدام برای عقد قرارداد و پیگیری فعالیت های مربوط به برگزاری دوره های مشترک بین المللی
 • انجام مکاتبات خارجی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور
 • اقدام به برگزاری سمینارها و همایش های بین المللی در دانشگاه
 • دعوت از شخصیت های برجسته ی علمی بین المللی و اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی
 • پیگیری اقدامات لازم برای بازدید مسئولان و مهمانان بین المللی
 • برقراری ارتباط با نمایندگان ایرانی خارج کشور و کسب اطلاعات مورد نیاز برای اهداف مختلف
 • ارتباط و همکاری با سازمان های بین المللی تعیین رنکینگ دانشگاهی
 • حضور در نمایشگاههای علمی، آموزشی بین المللی
 • انجام اقدامات لازم برای کسب مجوز سفر کارکنان (کارمندان و اعضای هیئت علمی) به خارج از کشور
 • همكاری به منظور زمینه سازی برای همکاریهای علمی آموزشی با دانشگاه‌های خارجی.
 • انجام اقدامات لازم برای جذب دانشجوهای غیرایرانی و ایجاد فضای علمی فرا ملیتی 
 • ایجاد شرایط لازم برای جذب و پیگیری فرایند پذیرش دانشجویان بین المللی
 • پیگیری اقدامات و هماهنگی های لازم برای عقد تفا همنامه های بین المللی با هدف تبادل دانشجو
 • هماهنگی و پیگیری امور گذراندن دوره‌های دکتری و فوق دكتری برای متقاضیان خارجی
 • پیگیری فعالیت های مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا)
 • پیگیری فعالیت های مرکز کنفسیوس (مرکز آموزش زبان چینی به فارسی زبانان)
 • تهیه و تدوین كاتالوگ‌ها و بروشورهای بین المللی دانشگاه
 • اقدام های لازم برای شناساندن ظرفیت ها و امتیازهای موجود در دانشگاه درسطوح بین المللی

 

دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه درطبقه دوم ساختمان مرکزی دانشگاه واقع شده است.