مراحل دعوت از متخصصان غیر ایرانی

1
تكميل فرم ‏I‏ (فارسی). ‏
2
تكميل فرم ‏II‏. (‏English‏)‏

3

اسكن تصوير گذرنامه ميهمانان خارجی ‏

‏(فقط صفحه مشخصات، فرمت‎ JPG ‎و با حجم حداكثر 35 كيلو بايت)‏

4

تكميل فرم مشخصات مهمانان خارجی

5

اسکن فرم همايش امضاء شده

(با فرمت‎ JPEG ‎و حجم كمتر از ‏‎ 35 kb)

این فرم برای کلیه میهمانان اعم از کسانی که به منظور همایش دعوت نشده‎اند باید تکمیل و امضاء گردد.

6

تکمیل فرم پرسشنامه مخصوص میزبان ایرانی اتباع خارجی

7

تکمیل فرم پرسشنامه مخصوص متخصصان خارجی جهت اخذ ویزا. (‏English‏)

8

ارسال تمامی مدارک به ایمیل دفتر همکاری های علمی بین المللی