مراحل و فرمهای دعوت از متخصصان خارجی

مراحل دعوت از متخصصان خارجي:

1) تكميل و تايپ فرم يك كه فرم فارسي مي‌باشد. لطفا تمامی موارد علی الخصوص محل اخذ روادید تکمیل گردد. لینک فايل: Form 1

2) تكميل و تايپ فرم دو كه انگليسي مي‌باشد. لینک فايل: Form 2

كارهاي فوق براي تمامي كشورها بايد صورت گيرد.

اما در خصوص كشورهاي اروپايي علاوه بر كارهاي فوق بايد مراحل زير نيز جهت وزارت امور خارجه انجام شود:

1) اسكن تصوير گذرنامه ميهمانان خارجي (فقط صفحه مشخصات) با فرمت JPG و با حجم حداكثر 35 كيلو بايت

2) تكميل و ارسال فايل Word مشخصات ميهمانان خارجي (لینک فايل:Mihman )

3) ارسال فرم همايش امضاء شده  با فرمت JPEG و حجم كمتر از 35kb (این فرم برای کلیه میهمانان اعم از کسانی که به منظور همایش دعوت نشده‎اند باید تکمیل و امضاء گردد.(لینک فايل:Hamayesh)

در خصوص اتباع آمريكايي علاوه بر فرمهای فوق باید فرمهای زیر نیز تکمیل شود.

(Ravadid)

(English form)

موارد يك تا چهار حداقل دوماه قبل از انجام سفر بايد صورت گيرد.

 

برای دانلود کردن همه فایلها کلیک  کنید.