دانشگاه ذی‌قار

دانشگاه ذی‌قار واقع در ناصریه عراق در سال 1992 بعنوان یکی از شعب دانشگاه بصره شروع به فعالیت کرد و در سال 2000 رسماً فعالیت خود را بطور مستقل به عنوان دانشگاه دولتی ذی‌قار آغاز نمود. این دانشگاه هم اکنون با هفت دانشکده در بسیاری از رشته های تحصیلی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به  تعلیم و آموزش دانشجویان عراقی مشغول است. از اهداف اصلی دانشگاه مازندران از انعقاد تفاهمنامه ی همکاری با دانشگاه ذی‌قار عراق ایجاد شرایط مناسب در جهت برگزاری پروژه ها، سخنرانی ها و سمینارهای مشترک بطور عموم در تمامی رشته ها و بطور خاص در رشته های دانشکده های علوم پایه و فنی مهندسی و همچنین اقدام برای تبادل دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف می باشد.    

ریاست این دانشگاه برعهده آقای ریاض جبر (Riyadh Jabr)می باشد

دانشکده ها:

  • دانشکده پزشکی
  • دانشکده مهندسی
  • دانشکده علوم
  • دانشکده کشاورزی و مانداب‌ها
  • دانشکده آموزش
  • دانشکده حقوق
  • دانشکده هنرها
برای کسب اطلاعات بیشتر و ورود به سایت اصلی دانشگاه ذی‌قار کلیک کنید.
شخص رابط در این دانشگاه جهت پیگیری مفاد تفاهمنامه منعقده میان دو دانشگاه:
آقای *** –کارشناس دفتر روابط بین الملل دانشگاه ذی‌قار
  • آدرس ایمیل:
  • شماره تلفن: 

برای نمایش فایل PDF  تفاهمنامه میان دو دانشگاه مازندران و ذی‌قار کلیک کنید