اساتید علاقمند به داشتن کارت ویزیت میتوانند از کمک دفتر جهت نگارش متن کارت بهره مند شوند. لطفا جهت دریافت فرم مخصوص اطلاعات کلیک کنید.