با ما تماس بگیرید:
 دفتر همکاریهای علمی بین المللی (طبقه سوم) - سازمان مركزي دانشگاه مازندران - خيابان پاسداران - بابلسر
 • شماره تلفنهای تماس35303132 (011) - 35303130 (011)

 • نمابر و تلفن مستقیم : 35357689 (011) 98+

 • نشانی ايميل : international@umz.ac.ir

 • شماره تلفن همراه و نشانی ایمیل مدیر دفتر:  ۰۹۱۱۲۱۵۵۰۳۴    -    mazizijam@umz.ac.ir

 • شماره تلفن همراه و نشانی ایمیل کارشناس مسئول  دفتر::

  • آدرس ایمیل: g.sadeghi@umz.ac.ir

  • شماره تماس: 35303132 (011) +98

  • تلفن همراه: 0911.313.6696

 

University of Mazandaran

(Office of International and Scientific Cooperation (OISC

Address: Pasdaran St. Babolsar, postal code 4741613534, Babolsar, Mazandaran, Islamic Republic of Iran

 E-mail: international@umz.ac.ir

Office phone numbers: +98(11)35303130 and +98(11)35303132

Facsimile: +98(11)35357698

OISC website: www.int.umz.ac.ir

UMZ website: www.umz.ac.ir