دکتر محمود عزیزی جمنانی

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی 

متولد مهر هزار و سیصد و چهل و چهار در شهرستان قایمشهر. تحصیلات ابتدایی راهنمایی و دبیرستان را در این شهر  و دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران و دکتری را در دانشگاه PUC در کشور هند گذراندند.

۱. کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگالیسی - ۱۳۶۵ (سال شروع) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تهران
۲.  کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات انگالیسی - ۱۳۷۰ (سال شروع) - دانشکده زبانهای خارجی - دانشگاه تهران
۳.  دکتری رشته زبان و ادبیات انگالیسی - ۱۳۸۴ (سال شروع) - دانشکده مطالعات خارجی -دانشگاه PUC -هند 

اطلاعات تماس:

  • تلفن همراه: 09112155034
  • تلفن مستقیم دفتر: 35357689-011
  • تلفن دفتر: 35303130-011
  • ایمیل: mazizijam@umz.ac.ir

 اطلاعات بیشتر